Vad påverkar hur vi mår?

Vad påverkar egentligen vår hälsa?


Livsvillkor och levnadsvanor är begrepp som används inom folkhälsoarbetet. Det som i allmänhet menas med livsvillkor är förhållanden som omger en individ (till exempel bostad, arbete och lagstiftning) medan levnadsvanor är en individs eget sätt att leva (till exempel matvanor och fysisk aktivitet). Tillsammans med de sociala mellanmänskliga faktorer som en individ ingår i och fasta individuella faktorer så som kön, ålder och arv utgör det den vanligaste modellen för hur hälsa skapas.

Publicerad 2018-09-24, Uppdaterad 2021-03-10