Fysisk aktivitet

En stillasittande livsstil är en viktig bidragande orsak till sjukdom. En ökning av den fysiska aktiviteten i befolkningen skulle därför medföra en kraftig förbättrad folkhälsa.

Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Hälsoeffekterna av fysisk aktivitet är många - den minskar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, fallolyckor, depression, benskörhet och vissa former av cancer.

Målet är ett samhället byggt så att det ger möjligheter till fysisk aktivitet för hela befolkningen. Detta kan göras genom mer fysisk aktivitet i förskola, skola och i anslutning till arbetet, mer fysisk aktivitet under fritiden samt att äldre, långtidssjukskrivna och funktionshindrade aktivt erbjuds möjligheter till motion eller träning på sina egna villkor.

Rekommendation
Idag rekommenderas fysisk aktivitet i 30 minuter för vuxna och i 60 minuter för barn dagligen för hälsa, medan det krävs 45-90 minuter för att uppnå energibalans. Drygt hälften av den vuxna befolkningen uppnår 30 minuter fysiska aktiviteten men den fysiska aktiviteten minskar med åldern.

 

Qi gong träning i det fria bland träd

 

 

Publicerad 2018-10-05, Uppdaterad 2019-10-08