Övervikt

Övervikt och fetma är ett snabbt ökande hälsoproblem i Sverige och i övriga världen. Enligt Folkhälsomyndigheten är mer än hälften (51 procent) av Sveriges befolkning idag överviktiga eller feta.

Statistik visar att andelen med övervikt och fetma ökar i befolkningen. Andelen med fetma har tredubblats sedan 1980-talet och över en miljon vuxna lider idag av fetma. Fetma är ungefär lika vanligt bland män som bland kvinnor medan övervikt är betydligt vanligare bland män. Svenska barn väger allt mer och i dag är vart femte barn överviktigt, vilket är särskilt alarmerande. Ett barn som är knubbigt före fem års ålder behöver inte bli överviktigt som vuxen. Däremot blir mer än två av tre barn som är överviktiga i 10 till 13-årsåldern överviktiga som vuxna.

Kostnaderna för samhället för övervikt och fetma är omfattande. Enligt studier av enbart fetma framgår att de direkta sjukvårdskostnaderna kan utgöra omkring två procent av de totala utgifterna för hälso- och sjukvården. Det motsvarar en kostnad på ca 3 miljarder kronor per år i Sverige. Övervikt och fetma ökar bland annat risken för typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom. Utöver det mänskliga lidandet kommer därtill indirekta kostnader på grund av sjukfrånvaro och förtidspensioner som är minst lika höga som de direkta sjukvårdskostnaderna. 

Definitionen av övervikt och fetma bygger på BMI (Body Mass Index). Vid övervikt ligger BMI mellan 25 och 29,9 medan fetma definieras som BMI 30 eller mer.

Publicerad 2018-10-05, Uppdaterad 2019-10-08