Solning

Vi är många som ser fram emot att bli solbrända under semestern eller när sommaren närmar sig. Samtidigt har vi som bor i ett solfattigt klimat oftast inte hudtyper anpassade för intensivt solljus i stora doser.

UV-strålning ingår i den strålning som kommer från solen och förekommer därför naturligt i vår omgivning. En konstgjord källa till UV-strålning är solarier. Den allvarligaste hälsoeffekten av exponering för UV-strålning är risken att utveckla hudcancer.

Utöver detta innehåller många produkter ämnen som tunnar ut ozonskiktet, vilket ger ökad UV-strålning som i sin tur ökar risken för bl.a. hudcancer och grå starr.

Publicerad 2018-10-05, Uppdaterad 2019-10-08