Tobak

Tobaksbruk utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan och att röka dagligen anses fortfarande som det största hotet mot liv och hälsa.

Under 2016 uppgav totalt 8,8 procent, i åldern 16–84 år, att de rökte tobak dagligen. Bland kvinnor och män var det 9,6 respektive 8,0 procent som uppgav daglig tobaksrökning. 

Många av de tusentals kemiska ämnen som bildas när cigaretter brinner har kända skadeeffekter på människan. Skadorna kan efter ett antal år drabba rökaren på många sätt: kärlkramp, cancer, kronisk bronkit, lungcancer, åderförkalkning, stroke, hjärtinfarkt, magsår, benskörhet. Men detta är bara några exempel ur den långa lista över sjukdomar som orsakas av tobak.

Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar och trots att de flesta känner till åtminstone en del av riskerna fortsätter människor att röka. Den främsta orsaken till det är förstås nikotinberoendet, men också att det oftast dröjer så länge innan skadorna märks, ­mellan 10 och 30 år, ibland så länge som 40 år.  

Publicerad 2018-10-01, Uppdaterad 2019-10-08