Barn och ungas kompetenser

De kunskaper barn tar till sig under skoltiden bestämmer deras hälsa under uppväxten och senare i livet.

Både intellektuella, sociala och emotionella kompetenser har betydelse eftersom de påverkar anpassningen till skolan vilket i sin tur inverkar på de levnadsvanor som de unga utvecklar under uppväxten och som har betydelse för hälsan senare i livet. Goda kompetenser ökar också de ungas möjligheter inom arbetslivet vilket har betydelse för deras hälsa under levnadsloppet.

Publicerad 2020-10-05, Uppdaterad 2021-04-15