Jämställdhet

Förekomsten av ojämställdhet och diskriminering i samhället innebär att människor inte har likvärdiga förutsättningar att uppnå en god hälsa på lika villkor.

Att arbeta för ett jämställt samhälle kommer att påverka folkhälsan på ett positivt sätt och gynna en utveckling mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Jämställdhet innebär att män och kvinnor har lika rättighet, skyldighet och möjlighet att vårda barn och hem, arbeta, delta politiskt och fackligt och i andra aktiviteter i samhället.

Diskriminering minskar vissa gruppers möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället. Särskilt allvarlig är den diskriminering som utestänger människor från arbetslivet eller särbehandlar, detta eftersom arbete för de allra flesta är grunden till en lyckad integration och ett hälsosamt liv.

Publicerad 2020-10-05, Uppdaterad 2021-03-25