Uppväxtvillkor

Goda relationer mellan barn och föräldrar ökar möjligheten till god hälsa senare i livet. Föräldrastödsgrupper är en beprövad metod som kan stärka relationen mellan föräldrar och barn.

Föräldraskapet har sannolikt avgörande betydelse för barns hälsa och utveckling. Tre dimensioner verkar vara mest avgörande: att föräldrarna visar värme, att de har kontroll och kan säga ifrån samt att de är konsekventa i sitt bemötande. Goda relationer i hemmet minskar risken för psykiska problem under uppväxten och senare i livet. Att föräldrarna visar värme och utövar en viss kontroll ökar också chansen till att barnet som vuxen upplever en bättre livskvalité.

Publicerad 2020-10-05, Uppdaterad 2021-03-23