Vaccination

Tillgången till vaccin har haft stor betydelse för att förhindra utbredningen av smittsamma sjukdomar i världen.

Vaccinationer är en av de viktigaste och mest kostnadseffektiva aktiviteter för folkhälsa. Trots att Sverige har ett fördelaktigt immunitetsläge måste vi bibehålla en hög nivå för att inte de framsteg som gjorts ska gå förlorade.

I Sverige har alla barn möjlighet att utan kostnad vaccinera sig enligt ett särskilt program, som ger skydd mot flera olika sjukdomar. Denna grundvaccinering är frivillig.

Hur fungerar vaccinationer?

Genom att tillföra kroppen ett försvagat eller så kallat avdödat smittämne får man kroppens immunförsvar att bilda antikroppar, som ger skydd mot sjukdom. Nästa gång man kommer i kontakt med sjukdomen kan kroppen snabbt försvara sig så att man inte blir sjuk.

Publicerad 2020-10-05, Uppdaterad 2021-04-09