Klimatförändringar

Den pågående globala klimatförändringen kommer sannolikt att påverka folkhälsan på ett negativt sätt, om den negativa utvecklingen inte bryts. Höjningen av medeltemperaturen kommer i allt högre grad påverka människors levnadsförhållanden och därmed hälsan.

Det är en viktig förutsättning för mänskligt liv att jorden håller en någorlunda jämn medeltemperatur. Man förutspår att Sveriges årsmedeltemperatur kommer att öka mellan 2,5 och 4,5 ˚C under det närmaste seklet. I första hand är ökad förbränning av fossila bränslen som olja, kol och naturgas, den viktigaste bakomliggande faktorn. Även utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser har accelererat de senaste decennierna och en ökning fortsätter.

Sverige kan drabbas till exempel genom:

  • en ökad spridning av fästingar och andra sjukdomsspridare
  • att värmerelaterade besvär ökar
  • mängden pollen ändras, vilket påverkar situationen för allergiker på ett negativt sätt
  • mer andningsrelaterade besvär

 

Publicerad 2018-10-05, Uppdaterad 2019-10-08