Fysisk tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för människors delaktighet i samhället.

Gruppen funktionshindrade har i högre grad än andra ohälsosamma stressfaktorer närvarande i vardagen. Det kan handla om att vara beroende av till exempel färdtjänst för att kunna umgås med vänner eller ta sig till grönområden. Trappor, byggnader utan hiss och otillgängliga allmänna färdmedel är sådant som människor med funktionshinder ständigt möter.

Detta innebär att man måste planera allt man ska göra och ha ständig beredskap för att ändra planerna. En konsekvens är att hälsan påverkas negativt. Att inte kunna ta sig dit man vill, inte kunna välja exempelvis vilken biograf eller restaurang man önskar eller att inte kunna hälsa på sina vänner minskar möjligheten att bestämma över sin egen tillvaro. Allt detta bidrar till ett ökat utanförskap, maktlöshet och ett praktiskt beroende av andra människor.

 

ingång för rörelsehidrade

Publicerad 2018-10-05, Uppdaterad 2019-10-08