Inomhusmiljö

Alla människor har ett behov av sunda inomhusmiljöer. En byggnad utan hälsorisker och där alla kan vistas utan besvär, ska vara fri från fuktskador, vara väl ventilerad, ha en radonhalt under gällande norm, vara välstädad och fri från tobaksrök.

Dessa grundläggande krav uppfylls långt ifrån alltid och det är då hälsorisker med inomhusmiljön kan uppstå. De vanligaste besvärsorsakerna i inomhusmiljön är, enligt en undersökning gjord av Statens Folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen, torr luft och damm. Personer med allergiska besvär, boende i hyresbostad, sjuk-, förtidspensionerade eller sjukskrivna personer, och utlandsfödda var enligt undersökningen mer besvärade av inomhusmiljön än andra.

Undersökningen visade också på de vanligaste typerna av upplevda besvär; trötthet, tung i huvudet och huvudvärk. De flesta besvären var vanligare hos kvinnor förutom irriterad näsa och nedsatt luktsinne som var vanligare hos män.

Publicerad 2018-10-05, Uppdaterad 2019-10-08