Radon

Radon är ett grundämne, en radioaktiv ädelgas, som sprids lätt, till exempel från uran- och radiumhaltig berggrund in i hus. Radongasen i sig är inte farlig, men då den sönderfaller avges skadlig strålning.

Höga radonhalter, på grund av markförhållanden och blåbetong i byggnader, bedöms utgöra en av de stora hälsoriskerna i inomhusmiljön. I kombination med rökning inomhus är effekterna särskilt skadliga. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att omkring 450 personer i Sverige får lungcancer varje år till följd av radon i bostäder, 90 procent av dessa är rökare. Det är oklart om radonexponering under barnåren ökar risken för att få lungcancer senare i livet.

 

Publicerad 2018-10-05, Uppdaterad 2019-10-08