POSOM

Psykologiska och sociala stödinsatser i Ystads kommun

I Ystads kommun finns en POSOM-organisation som snabbt kan sätta in resurser i form av psykiska och sociala stödinsatser vid en olycka som innebär speciella svårigheter och problem för de drabbade, deras anhöriga och deltagande insatspersonal.

I POSOM-organisationen finns en ledningsgrupp som består av representanter från Social Omsorg, Kyrkan, Polisen, Skolan samt Primärvården. Verksamheten "på fältet" sköts av tre akutgrupper som består av personal med kompetens när det gäller psykiska och sociala stödinsatser.

Vid behov av stöd av POSOM-organisationen kan detta begäras via SOS Alarm. POSOM-organisationen kan aktiveras på olika sätt, via Räddningsledare, kommundirektören eller säkerhetschefen.

 

 

Publicerad 2011-12-08, Uppdaterad 2014-02-28