Riktlinjer

2013.07.09:

@shareystad logotyp

@shareystad har tagits emot väldigt bra av Ystadborna. Vi har fått stänga ansökningsfunktionen - kampanjen blev en större framgång än vad vi hade vågat hoppats på! Nu har vi redan så många gästredaktörer att varje vecka är bokad från och med juni till och med september ut, och vi kan därför inte ta emot fler ansökningar nu. Om det blir en förlängning eller en ny omgång till våren/sommaren kommer vi att berätta om det i god tid före på www.facebook.com/ystadkommun


Deltagare

  • Den som ansöker som gästredaktör bör redan ha ett eget konto på Instagram.
  • Deltagare bör ha fyllt 18 år. Bilder som sprids via Ystads kommuns instragramkonto @shareystad måste vara tagna av personer som inte är beroende av målsmans godkännande. (Om du är under 18 år och vill bli gästredaktör, är det din förälder/vårdnadshavare som ingår avtal för din räkning med Ystads kommun.)


Bilder

  • Vi vill att bilderna som sprids har personlig prägel. Vi välkomnar olika perspektiv, infallsvinklar och idéer.
  • Är du intresserad av arkitektur kan hela veckan handla om vackra byggnader inom kommunen, är du istället intresserad av blommor eller kanske hamnen är det andra intressanta vinklar av staden. Det ska handla om hur du upplever ditt Ystad. Du och dina intressen ska genomsyra veckan.
  • Bilderna kan vara från hela kommunen. Från Ystad till Vallösa och allt där emellan. Ju större variation desto mer intressant och inspirerande.
  • Bilder som sprids via instagramkontot @shareystad kommer att kunna användas av Ystads kommun i andra sammanhang, t ex i informationsmaterial.
  • Ystads kommun har rätt att gallra bort inlägg som kan verka stötande eller på andra sätt bryter mot lagar och reglerna för kampanjen shareystad.


Kort sagt handlar ansvaret för instagramkontot @shareystad om att vara en god ambassadör för Ystad!

 

Publicerad 2013-07-09, Uppdaterad 2019-10-09