Ystads kommun i sociala medier

Håll dig uppdaterad om Ystad!

 

Det här är en del av Ystads kommuns engagemang i sociala medier idag:
En komplett förteckning ser du i listan i faktarutan.

 


Ystads kommuns kanal på YouTubeYstads kommuns kanaler på YouTube
youtube.com/user/ystadweb
youtube.com/user/ystadgymnasium

 

 

Publicerad 2013-12-11, Uppdaterad 2019-11-18

Konton i sociala medier

Här hittar du oss i olika sociala medier.

Våra riktlinjer

I Ystads kommun har Kommunstyrelsen reglerat under vilka förutsättningar sociala medier som representerar kommunen kan användas i dokumentet "Ystads kommuns riktlinjer för sociala medier".

För tjänstemän gäller att start av ett konto i sociala medier i tjänsten ska förankras hos närmsta chef och prövas efter en ansökan till kommunens e-strategigrupp. Dokumentet och länk till ansökan finns på intranätet under Riktlinjer.


Ystads kommuns konton i sociala medier

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, rekommenderar att kommuner öppet redovisar sitt engagemang i sociala medier.

I samarbete med andra