Kommunalskatt

 

 

 

 

Skattesats,
total kommunal    
Skattesats
till kommun      
Skattesats
till landsting      
  2016  2016 2016
1286 Ystad     30,80 20,11 10,69

 

 

 

100 kronor i skatt till kommunen användes under 2014 så här:

 

   Verksamhet 
40 kr  Vård, omsorg: äldre, funktionshindrade
28 kr  Skola för barn- o ungdom
14 kr  Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
4 kr  Individ- och familjeomsorg
4 kr  Infrastruktur skydd m.m.
3 kr  Kulturverksamhet
3 kr  Fritidsverksamhet
2 kr  Politisk verksamhet
2 kr  Kommunal vuxenutbildning och övrig utbildning
Publicerad 2022-04-16, Uppdaterad 2023-04-04