Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för samhällsplanering, bostadsprojekt, vattenförsörjning, renhållning och avfall, gator, trafik och grönområden.

Publicerad 2019-07-03, Uppdaterad 2020-01-20