Arbetsplatserna

Information om arbetsområde och arbetsuppgifter, 18-19 år

Arbetsplatserna finns inom olika områden i Ystads kommun.

Du kan inte söka en specifik arbetsplats utan kan erbjudas ett kommunalt sommarjobb. I ansökningsformuläret på webben finns möjlighet att skriva en kort presentation om dig själv.

Till flera av arbetsplatserna behöver du lämna ett utdrag ur brottsregistret. Om det gäller just Dig, meddelar vi, när vi skickar besked om sommarjobben.

Arbetstiden är 6 timmar per dag. Variationer på detta kan förekomma på vissa arbetsplatser.

Du måste ha fyllt 18 år när du vill börja sommarjobbet och du får inte fylla 20 år förrän efter det att du slutat.

Perioderna i år är

Period 1 24/6-19/7
Perioden innehåller 20 arbetsdagar.

Period 2 22/7-16/8
Perioden innehåller 20 arbetsdagar


Våra arbetsområden

Vård och Omsorg

Arbetsplatserna är äldreboenden och hemtjänsten. Arbetet innebär att du, tillsammans med ordinarie personal, tar hand om våra brukare. Du får en god inblick i hur det är att arbeta i vård och omsorg och erfarenhet av att arbeta med människor. Erfarenheten av att möta människor i olika situationer har du nytta av i många andra yrken som t ex butik och handel, polis men även i barnomsorgen för att nämna några.

SPECIALPROJEKT

Vi har, förutom de vanliga arbetsplatserna, ett par specialinriktade projekt.
Om du är intresserad av något av dessa projekt ber vi dig skriva detta i samband med att du skriver lite om dig själv och dina intressen.
Uttagning till specialprojektens platser kommer att ske genom intervjuer.

Sommarjobba i Havet!

Under tre veckor kommer Marietorps naturskola att erbjuda sommarlediga barn och vuxna aktiviteter vid och i havet. Vi kommer att ha vadarbyxorna på för att med hjälp med håv undersöka vad som lever i vattnet. Dessutom kommer det erbjudas möjligheter att snorkla bland tång och zlatanräkor.

Till dessa aktiviteter vill vi gärna ha hjälp av någon ungdomsledare. I arbetet ingår även information om både havet och verksamheten till besökarna.

Platsen för aktiviteterna är Marinan i Ystad.

Gå in och läs lite mer på
www.ystad.se/skola/kultur-och-natur/marietorp/marinpedagogisk-verksamhet/

Vid ansökan: Ange HAV

Jobba praktiskt!

Här handlar det om att hjälpa till med underhåll på grönytor och byggnader, exempelvis måla, snickra, flytta saker, montera möbler och hålla rent och snyggt i största allmänhet. Arbetet är både inom- och utomhus.

Eftersom du ibland behöver förflytta dig mellan olika platser under dagen är det bra om du har cykel eller moped.

Vid ansökan: Ange UND

 

 

Publicerad 2019-03-28