Bättre tillsammans

Vår värdegrund vilar på övertygelsen om alla människors lika värde. Vi tror på att vi tillsammans åstadkommer mer. Tillsammans skapar vi delaktighet, arbetsglädje och utveckling. Vårt gemensamma mål är att alla som bor och vistas i Ystads kommun ska få bästa möjliga service och kvalitet.

Värdegrunden beskriver vårt grundläggande förhållningssätt i hur vi möter varandra och utför vårt uppdrag. Genom att i alla situationer uppträda enligt vår värdegrund uppnår vi delaktighet, högre kvalitet och effektivitet.

Våra värdeord är:

Tillit
Mod
Delaktighet
Professionalitet

Klicka och läs broschyren.

framsida värdegrund

Publicerad 2019-07-03