Kompetensutveckling

Film i Skånes frilansande film-/mediepedagoger arbetar också med kompetensutveckling för lärare och annan pedagogisk personal.

Kurser kan hållas i Ystad Studios Visitor Center eller på valfri plats. Exempel på kursinnehåll kan vara: Eget filmskapande, digitala spel, filmvisning med förslag på hur man kan skapa samtal kring film, filmanalys, inspelningsteknik och redigering med mera. Era behov styr. Filmpedagognätverket hittar du på Film i Skånes hemsida: www.filmiskane.se

pax ysvx

Foto: Carolina Falk

Publicerad 2017-11-07, Uppdaterad 2019-05-14