Planera skolbesöket

Om du har bokat ett program till din klass eller din skola i Ystad Studios Visitor Center bör du noga läsa igenom och göra de förberedelser som finns i handledningen till de olika programkoncepten.


I Ystad Studios Visitor Center är film-/mediepedagogerna ansvariga för själva undervisningen, och lärarna hjälper till genom att föra gruppens arbete framåt samt se till att teknik hanteras varsamt och återlämnas i oskadat skick.

Skolbesöket sker samtidigt med annan verksamhet så hänsyn bör tas till andra besökare. Det är viktigt att planera tillräckligt med tid för transporter så att inte tiden för det pedagogiska programmet blir för kort.

Det går bra att äta medhavd lunch på avsedd plats i Ystad Studios Visitor Center.

filmpedagogFoto: Carolina Falk

Publicerad 2020-11-07, Uppdaterad 2022-05-02