Skapande skola

Pedagogisk verksamhet i Ystad Studios Visitor Center – till exempel de program som presenteras under ”Skolprogram” - kan med fördel vara del av Skapande skola-projekt som genomförs i kommunerna. Film i Skånes nätverk av frilansande film-/mediepedagoger kan skräddarsy insatser utifrån den enskilda kommunens eller skolans behov.

skapande skola
Foto: Carolina Falk

För ytterligare information om Skapande skola, film-/mediepedagognätverket och andra insatser för film i skolan, se Film i Skånes hemsida: www.filmiskane.se

Publicerad 2020-11-07, Uppdaterad 2022-04-29