Sänd rymdnyheter

Nu kan ni göra ert eget Nyhetsprogram. Miljöerna utgörs av det unika rymdskepp som byggdes för inspelningarna av TV-serien ”Vid Vintergatans slut”, Cirkus Imagos kulisser samt vår green screen.

TV-nyheter är ett inslag i vår vardag och ”omvärldsbevakning” är vanligt i skolorna. Nyhetsstudio ysvcHär får eleverna lära sig hur inspelningen av ett nyhetsreportage går till genom att själva få prova på. Det slutgiltiga resultatet – vinjett med musik, presentation av programmet, påannonser, reportage, intervju eller dramainslag, och avslutande vinjett och namn på de medverkande – visas som avslutning på stor duk i studion och gruppen får den färdiga filmen med sig hem

Foto: Carolina Falk

rymdskepp

Ålder: åk 1-6 (7)
Gruppstorlek: max helklass (ca 30 elever)
Tidsåtgång: 4 timmar
Pris:

6 000 kr upp till 15 elever
(1 filmpedagog)
12 000 kr 16-30 elever
(2 filmpedagoger)

Det tillkommer en avgift på 1000:-/tillfälle.

 

 

Publicerad 2018-01-18, Uppdaterad 2020-11-05