Sätt fart på fantasin - lär dig animera

Ordet ”animation” kommer från latinet och betyder ”levandegöra”. Här får eleverna uttrycka sig med hjälp av bilder och rörelse – de upptäcker en ny form av kommunikation och tränar på att arbeta tillsammans i grupp.

Programmet erbjuder eleverna att göra egna filmer med animationstekniken Stop motionanimation ysvc som bygger på att man fotograferar stillbilder av objekt. ”Fåret Shaun”, ”Flykten från Hönsgården” och ”Piraterna” är bara några av de animerade mästerverk som nått stor internationell framgång de senaste åren. Programmet avslutas med en visning på stor duk i studion och gruppen får de färdiga filmerna med sig hem.

Foto: Olof Marnung.

Gruppstorlek:   max helklass (ca 30 elever)
Tidsåtgång:       4 tim
Pris:                 6.000 kr helklass upp till 15 elever (1 filmpedagog)
                        12.000 kr 16-30 elever (2 filmpedagoger)
Det tillkommer en avgift på 1000:-/tillfälle

                        

Publicerad 2018-01-18, Uppdaterad 2020-11-05