8B7B3973_1.jpg

Tillfälligt kulturstöd

Information om tillfälligt stöd för kulturarrangemang och -projekt på landsbygden.

Kulturnämnden i Ystads kommun utlyser särskilt stöd under 2022 för kulturarrangemang och -projekt på landsbygden. Ideella föreningar kan ansöka om ett särskilt bidrag ur en pott på 150 000 kr.
Ansökan är öppen från 15 mars och hanteras löpande under år 2022.

Syftet är ett ökat utbud av kultur i hela kommunen och att stimulera föreningslivet att arrangera mer kultur, året runt på landsbygden i Ystads kommun.

Vem kan söka?

Ideella föreningar med kulturverksamhet och som har sitt säte i Ystads kommun, som planerar arrangemang och projekt utanför stadens gränser. I ansökan beskriver föreningen hur stödet kommer bidra till att stimulera landsbygden och gynna kulturlivet. Bidraget är tillfälligt och hanteras löpande under år 2022 och kan finansiera max hälften av arrangemangets eller projektets kostnad. Samverkansprojekt och målgruppen barn och unga prioriteras.

Ansök

Ansök via blankett (pdf).

KY_Ordform_1_Rosa

Redovisa

Bidraget ska redovisas på särskild blankett (pdf).


Publicerad 2021-03-01, Uppdaterad 2022-04-11

Kontakt

Kristina Erlandsson
Kulturutvecklare
0411-57 71 40