Tillfälligt stipendium för kulturaktörer

Information och ansökningsblankett för tillfälligt stipendium för kulturutövare i Ystads kommun

Formen för stödet är arbetsstipendier till enskilda kulturaktörer, vars arbetssituation påtagligt påverkats av coronapandemin. Syftet är att främja enskilda kulturaktörers möjlighet till konstnärligt arbete under den pågående pandemin.

Tillfälligt stipendium

Stipendierna är riktade till enskilda konstnärer och kulturutövare. Alla som blir tilldelade stipendium får samma belopp på 10 000 kr. Stipendiet är skattefritt.

 
Vem kan söka stipendium?

För att söka ska du vara yrkesverksam som konstnär eller kulturarbetare inom det fria kulturlivet och vara bosatt i Ystads kommun. Du ska också möta en publik och/eller verka i ett konstnärligt/kulturellt sammanhang genom din verksamhet.
 

Vem kan inte söka stipendium?

Du kan inte söka stipendium om du studerar eller har en tillsvidareanställning på mer än 50%.
 

Arbetsstipendiet avser arbete i Ystad och kan användas för:

  • Egen konstnärlig praktik
  • Egen kompetensutveckling
  • Verksamhet inom det lokala konst- och kulturlivet i Ystad

Vad prioriteras?

Kulturutövare och andra yrkesverksamma inom kulturområdet vars arbetssituation påtagligt påverkas av pandemin och som har behov av ett arbetsstipendium för att kunna fortsätta sitt arbete.
Konstnärlig och professionell kvalitet samt spridning inom olika konstformer och genrer.

 
Vad ska ansökan innehålla?

  • Dina kontaktuppgifter.
  • Ditt huvudsakliga konstnärsområde och din yrkesroll.
  • Din fastställda förvärvsinkomst för 2019 och 2020 och en uppskattning av hur stor del av inkomsten som kommer från konstnärligt eller kulturellt arbete 2021.
  • En beskrivning av din yrkesverksamhet från 2018 och framåt. Observera att uppdrag som till exempel pedagog eller inom reklam eller liknande inte bedöms vara en del av en professionell konstnärlig yrkesverksamhet i detta sammanhang.
  • Information om eventuell konstnärlig utbildning.
  • Information om eventuella stipendier du har fått, kopplat till din konstnärliga eller kulturella yrkesverksamhet från 2018 och framåt.

Ansökan

Ansök om stipendium med denna blankett

Publicerad 2021-03-01

Kontakt

Lolita Persson
Kulturchef
0411-577375