Tillfälligt kulturstöd för ideella föreningar

Information och ansökningsblanketter om tillfälligt kulturstöd till följd av Coronapandemin

Information om tillfälligt kulturstöd till följd av Coronapandemin

Ideella föreningar kan ansöka om bidrag för merkostnader och inkomstbortfall för verksamheten 2021 som direkt kan kopplas till pågående pandemi.

I ansökan beskriver föreningen hur pandemin påverkat verksamhetens ekonomi med ökade kostnader och förlorade intäkter. Samtliga ska kunna styrkas med utdrag ur redovisningen, fakturor, kvitton eller likande och kunna jämföras med 2019 års kostnader och intäkter. I ansökan anges om föreningen ansökt eller fått andra stöd i samband med pandemin, i form av bidrag, hyresreducering eller liknande.

Bidraget är tillfälligt och hanteras löpande under år 2021.

Vem kan söka?

Ideella föreningar med kulturverksamhet och som har sitt säte i Ystads kommun.

Exempel på kostnader som man kan få stöd för:

  • Faktiska merkostnader för alternativa lokaler för föreningens verksamhet till följd av coronapandemin.
  • Uteblivna externa hyresintäkter för egenägda lokaler till följd av coronapandemin.
  • Kostnader för nödvändiga inköp av varor eller tjänster för att utveckla och anpassa verksamheten för att nå ut till sin publik under omständigheterna.
  • Kompensation för minskade intäkter i samband med genomförande av arrangemang för en mindre eller en digital publik.

Bidraget kan inte gå till:

  • Löner
  • Generella investeringar i lokalen som inte kan kopplas till pandemin
  • Hyra/lokalkostnader om man redan fått en reducering från kommunen eller annan part
     

Ansök

Ansök med denna blankett

Redovisa

Bidraget ska redovisas på särskild blankett

Publicerad 2021-03-01

Kontakt

Lolita Persson
Kulturchef
0411-577375