Dokumentärfilm

Här presenteras ett urval av de filmer som producerats för Ystads Museer i projektet Dokument Ystad. Vårt mål och syfte är att dokumentera personer, platser och händelser i och omkring Ystads kommun. Projektet genomförs med stöd av Ingeborg o Emil A Borgs fond och YF - Ystads kulturhistoriska förening.Har du frågor om projektet? Kontakta Kristina Buhrgard Tel: 0411-57 76 05,
kristina.buhrgard(at)ystad.se. Projektet genomförs med stöd av Ingeborg o Emil A Borgs fond och YF - Ystads kulturhistoriska förening.

Fiskaren Herbert Wallin blickar tillbaka


Idé, foto och klippning: Lucas Gölén Intervju: Annika Jönsson

Det lilla samhället Kåseberga, några mil utanför Ystad, har tidigare varit ett livligt fiskeläge med upp till 30 fiskare. Nu finns det inte många kvar. Här möter ni fiskaren Herbert Wallin i en intervju från 2011 där han berättar om hur livet gestaltade sig i det lilla fiskeläget och om sitt liv som fiskare.

Herbert Wallin är född 1925 och uppvuxen i Kåseberga. När han var 16 år gammal gjorde han sin far sällskap som fiskare. Året därpå blev han skeppare för båten Atlantic. Herbert Wallin har varit storfiskare, ålfiskare och nu fritidsfiskare.

Sandhammaren - fyren och livräddningsstationen

Idé, foto och klippning: Lucas Gölén     Intervju: Annika Jönsson

Sandhammarudden vid Skånes sydöstra hörn är sedan hundratals år tillbaka känd som en av norra Europas största skeppskyrkogårdar. Det stora antalet förlisningar ledde så småningom till att Sveriges första livräddningsstation placerades vid Mälarhusen år 1855.

Sandhammarens fyr uppfördes 1862 efter ritningar av fyringenjören Gustaf von Heidenstam. Ursprungligen byggdes två identiska fyrar men 1904 monterades den norra ned och flyttades till  Pite Rönnskär i Bottenviken.

I filmen möter ni Arne Nilsson som berättar om fyren och livräddningsstationen. Arne är engagerad i föreningen Sandhammarens Fyrplats som har till syfte att dokumentera, återskapa och bevara fyrplatsen med livräddningsstationen i så ursprungligt skick som möjligt.

Gerhard Nordström och Banco di santo spirito

Idé, foto och klippning: Lucas Gölén     Intervju: Annika Jönsson

I mitten av 2011 ställde konstnären Gerhard Nordström ut sin svit bestående av objekt och målningar, som han gett titeln ”Banco di Santo Spirito”, i Klosterkyrkan i Ystad. Här möter ni konstnären i en intervju där han berättar om hur sviten växte fram, från att vara en tanke, till att ta fysisk form.
 
Gerhard Nordström föddes 1925 i ett prästhem och växte upp i Sjörup utanför Ystad och Gessie söder om Malmö. Han utbildade sig på Skånska målarskolan i Malmö och vid Kungliga Konstakademien i Stockholm på 1940-talet. Gerhard Nordström hade sin första separata utställning i Malmö 1950. Under 1960- till 1980-talen var han lärare på Konstskolan Forum i Malmö. 1986 flyttade Gerhard Nordström till Ystad.

Örumshuset

Idé, foto och klippning: Lucas Gölén

Två mil öster om Ystad ligger Örumshuset. Byggt på 1840-talet i en redan då uråldrig byggnadstradition. Så när som på att bakugnen är riven är huset bevarat i sitt ursprungliga skick, med alla funktioner, för människor, djur och förråd under ett och samma tak. Huset var bebott till 1948 och är ett exempel på hur man ända in i våra dagar levt i en ålderdomlig form, med bostadsdel och fähus i samma länga. Huset invigdes som byggnadsminne 1959.

Ystads Operafestival 2010

Idé, foto och klippning: Lucas Gölén

Den 5 juli 2010 gick startskottet för Ystads Operafestival. Följ med på en återblick med slumpvisa nedslag under veckan då Ystads gator och torg fylldes med operaentusiaster från när och fjärran.

Pater Ingmar Svanteson och kyskheten

Idé och intervju: Håkan Nilsson Foto och klippning: Lucas Gölén

Pater Ingmar Svanteson berättar om ett av de tre klosterlöftena: kyskhet. När Den Helige Benedictus Kloster utanför Tomelilla i Skåne invigdes 2009 var det över 450 år sedan ett munkkloster hade byggts i Skandinavien. Intervjun kom till i samband med utställningen Fattigdom, kyskhet och lydnad som visades på Klostret i Ystad 2011.

 

Stoppa upp mig! ett porträtt av Sveriges siste luffare Bengt Vincent

(Obs.trailer 3:26 min. Filmens fulla längd: 28 min. Finns att låna på biblioteket)

Idé, foto och klippning: Lucas Gölén Intervju: Annika Jönsson

Bengt Vincent, som kallar sig Sveriges siste luffare är känd långt utanför Skånes gränser. Inte minst för sin uppmärksammade ansökan till Ystads kulturnämnd om att få bli uppstoppad och utställd tillsammans med sitt dragspel efter sin död.
Sjuttionio år fyllda kan han sätta åtskilliga titlar på sitt visitkort. Luffare, gatumusikant, författare, reptilspecialist och juniorpolis för att nämna några.
Många tidningsartiklar har det blivit under åren när den excentriske och originelle luffaren dragit land och rike kring med sitt dragspel. Som regel iklädd sin lappade luffarkostym och hatt, ständigt rökandes en fet cigarr.
Om sitt liv, som är som klippt ur Fritiof Nilsson Piratens böcker, berättar han om i denna film.

Publicerad 2013-09-23, Uppdaterad 2019-05-23