Utställningar 2020

Livets väv- Vad är ekologi.jpg

Livets väv – Vad är ekologi?

6 juni – tillsvidare

Ekologi är läran om samspelet mellan organismer och deras miljö.
Detta samspel är som en stor väv som vi alla ingår i.

Vi påverkar och påverkas av jord, vatten, luft och andra levande varelser.

Tillsammans med konstnärer, Ystad kommuns ekolog, samt Marietorps naturskola utforskar vi denna allomfattande och fantastiska Livets väv.


Tema ekologi

25 april – 10 januari 2021

Det är nu 40 år sedan Franciskus av Assisi utnämndes till ekologins skyddshelgon.
Klostret i Ystad byggdes av Franciskus anhängare och vetenskapen ekologi är kanske mer aktuell idag än någonsin.
Därför uppmärksammar vi under året detta 40-årsjubileum med utställningar och arrangemang på temat ekologi.

 

Sötvatten.jpg
Foto: Johan Hammar

Sötvatten – en värld av liv

25 april – 30 augusti

Utställningen har tagits fram av Regionmuseet Kristianstad i samarbete med marinbiologen och naturfotografen Johan Hammar. Den bygger på fotograferat och filmat material av arter och miljöer både under och över vattenytan, från norra till södra Sverige.

Genom magiska foton och filmer och därtill ett antal interaktiva stationer skapar utställningen en fascination för vilka fantastiska vattenmiljöer som finns i landet. Den ger lust till att lära mer, att själv gå ut och upptäcka och kanske till och med arbeta med vattenmiljöer i framtiden. Syftet med utställningen är att öka förståelsen och kunskapen om hur livsnödvändigt det är med orörda, levande och friska vatten - för både människor och djur.

                                                                       

Tegelsten med figur från 1300-talskorets murverk. Foto: Lucas Gölén

Tegelsten från 1300-talskorets murverk. Teckningen är gjord på lek medan leran var mjuk. Foto: Lucas Gölén

Klostret 750 år – en historisk tidsresa

- 1/11

Genom texter, bilder och föremål berättar utställningen om Klostrets historia under750 år, från etablering och uppgång till förfall och återupprättelse. Byggnaden har använts som kloster, sjukhus, spritbränneri och lagerlokal och var nära att rivas innan det restaurerades och blev bibliotek och museum. Utställningen lyfter fram klosterbyggnadens förändring och människor som satt sin prägel på den under 750 år.

 

Tre pojkar framför klostrets norra gavel före restaureringen 1909. Foto: S.M Marcus, Ystads Fornminnesförenings bildarkivTre pojkar framför klostrets norra gavel före restaureringen 1909. Fotograf: S.M Marcus, Ystads Fornminnesförenings bildarkiv


På ruinens brant

-1/11

Klostret var länge ett ödehus och ruin mitt i Ystad som beslutsfattarna inte visste vad de skulle göra av. Utställningen visar fotografier från klostrets restaurering som började 1909. Fotografierna kommer från YF - Ystads kulturhistoriska förenings bildarkiv och är tagna av Anders Roland, Theodor Wåhlin och S. M. Marcus m.fl.

 

 
 

Publicerad 2017-11-02, Uppdaterad 2020-06-03