Utställningar

Klostret 750 år – en historisk tidsresa

Tegelsten med figur från 1300-talskorets murverk. Foto: Lucas Gölén

Tegelsten från 1300-talskorets murverk. Teckningen är gjord på lek medan leran var mjuk. Foto: Lucas Gölén

Genom texter, bilder och föremål berättar utställningen om Klostrets historia under750 år, från etablering och uppgång till förfall och återupprättelse. Byggnaden har använts som kloster, sjukhus, spritbränneri och lagerlokal och var nära att rivas innan det restaurerades och blev bibliotek och museum. Utställningen lyfter fram klosterbyggnadens förändring och människor som satt sin prägel på den under 750 år.


På ruinens brant

Tre pojkar framför klostrets norra gavel före restaureringen 1909. Foto: S.M Marcus, Ystads Fornminnesförenings bildarkivTre pojkar framför klostrets norra gavel före restaureringen 1909. Foto: S.M Marcus, Ystads Fornminnesförenings bildarkiv

Klostret var länge ett ödehus och ruin mitt i Ystad som beslutsfattarna inte visste vad de skulle göra av. Utställningen visar fotografier från klostrets restaurering som började 1909. Fotografierna kommer från Ystads Fornminnesförenings bildarkiv och är tagna av Anders Roland, Theodor Wåhlin och S. M. Marcus m


Jordens hemligheter- en arkeologisk upptäcktsfärd

Refektoriet under utgrävning. Fotograf: Anders Roland.

Refektoriet på Klostret under utgrävning 1909. Fotograf: Anders Roland

Välkomna till en interaktiv familjeutställning som vill väcka intresse för arkeologi. Här får besökaren upptäcka vetenskapen och yrket ur flera perspektiv. Utställningen tar utgångspunkt i Ystad och Österlen men sneglar på vår omvärld.
Vandrare: en digital konstinstallation

Siluett av munk

Vandrare: en digital konstinstallation är en projektion i rummet på Klostret som heter Korsgången. I detta rum skred gråbröderna under böner och kontemplation. Genom projektionen befolkas rummet på nytt och här gestaltas hur det en gång kan ha varit. Charlotte Rodenstedt och Henrik Nord är konstnärerna bakom verket. 

Producerad med bidrag från Region Skåne. 

Publicerad 2017-11-02, Uppdaterad 2018-10-02