Utställningar 2021

 

Livets väv- Vad är ekologi 2.jpg

Livets väv – Vad är ekologi?

Tillsvidare

Nyöppning 5/6!
2021 byter vi ut konstverken i utställningen till nya spännande verk.

Ekologi är läran om samspelet mellan organismer och deras miljö. Detta samspel är som en stor väv som vi alla ingår i. Vi påverkar och påverkas av jord, vatten, luft och andra levande varelser. Tillsammans med  konstnärer, Ystad kommuns ekolog samt Marietorps naturskola utforskar vi denna allomfattande och fantastiska Livets väv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Publicerad 2017-11-02, Uppdaterad 2021-01-27