Auschwitz.jpg

Gymnasiet åk 2 HT22

Auschwitz - Not long ago. Not far away

Under hösten 2022 erbjuds gymnasieelever åk 2, att uppleva ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia då världsutställningen ”Auschwitz. Not long ago. Not far away.” i Malmö.

Utställningen är en gripande och verklig berättelse som ger eleverna en inblick om Förintelsen, som breddar, fördjupar och utvecklar elevernas historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna.

Förutom entré till utställningen ingår även tågresa till och från Malmömässan (Hyllie)!

Auschwitz Exhibition - Next: Malmömässan in Malmö (Sweden)
Utställningen är producerad av Musealia och Auschwitz-Birkenau State Museum.


I samarbete med Forum för levande historia har utställningen tagit fram ett utbildningsmaterial för alla skolelever från årskurs 7. Genom att ta del av materialet får du som pedagog ett stöd i undervisningen
att reflektera över vad eleverna upplevt i utställningen samt att koppla det till
frågor idag som handlar om demokrati och alla människors lika värde.

Materialet finns tillgängligt på www.levandehistoria.se.

Publicerad 2020-08-29, Uppdaterad 2022-09-08