Kulturnät - Kulturombud

Kulturnäten är våra referensgrupper med uppgift att vara delaktiga i urvalet av program till kulturgarantin och skapande skola, hjälpa till att sprida informationen till kollegor och elever, följa med på utbudsdagar, utvärdera mm. Representanterna i dessa grupper är oerhört viktiga för kulturgarantiernas genomförande, struktur och innehåll så att det blir meningsfullt för elever och lärare.

Det finns tre kulturnätsgrupper:

  • Kultur i Förskolan
  • Kultur i Skolan
  • Kultur på Gymnasiet

Är du intresserad av att vara med hör av dig till: katri.johansson@ystad.se

All pedagogisk konst är dålig konst – och all god konst är pedagogisk. Den goda konsten lär oss något, ger oss något, visar upp något för oss, lär oss se någonting.

(Lennart Hellsing)

 

Intressanta artiklar

Om estetiska lärprocesser: https://pedagog.malmo.se/2017/03/14/vad-ar-en-estetisk-larprocess/

Om bedömning i estetiska lärprocesser:https://pedagog.malmo.se/2018/11/09/varfor-en-kurs-om-bedomning-och-estetiska-larprocesser/ 

Till skillnad från skolboksvetandet släpper konsten fram det osäkra, ofärdiga, motsägelsefulla och mångtydiga i våra kunskaper. Konsten har plats för känslor och stämningar, det personliga och subjektiva, för konflikter och dilemman. Konsten berättar gärna konkret och sinnligt och visar i stället för att argumentera, frågar hellre än ger bestämda svar.

(Jan Thavenius, 2004)

Publicerad 2021-08-29, Uppdaterad 2022-09-08

Före och efter

Att öppna nya världar - en handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola och skola. Klicka på bilden för att ladda ner den som pdf eller beställa som tryckt exemplar.

 

 

Prata Scenkonst - en enkel metod för klassrummet. Om konst, strukturerade samtal och LGR11. Av Anna Berg för regionteater Väst. Klicka på bilden för att komma till pdf:

 

Från Skolverket:

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – upplevelser, känslor och stämningar

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – språk, lärande och identitet

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – digitala verktyg, lärande och kommunikation

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – demokrati, normer och värden

 

Clowner utan gränser - material för skolan, klicka på bilden: