Skapande skola

Ystads kommun har sedan 2008 fått bidrag från Kulturrådet till Skapande skola-projekt.

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Läs mer om skapande skola här!

Publicerad 2021-08-25, Uppdaterad 2022-04-19