Praktisk info gymnasiet

Kulturgarantin för barn och unga i Ystad garanterar att alla elever från 4 års ålder upp till årskurs 3 på gymnasiet skall få uppleva, utforska och uttrycka sig genom konst och kultur i olika former.

Det är skolans ansvar, enligt läroplanerna för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, att varje elev ”kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden” och ”kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje” (SKOLFS 2011:144, SKOLFS 2013:148)

Kultur är ett viktigt verktyg i arbetet för ett tolerant och öppet samhälle. Det kulturutbud som erbjuds barn och unga ska spegla en mångfald konstnärliga och kulturella uttrycksformer.

KULTURGRUPPEN

Kulturgruppen på Ystad Gymnasium ansvarar för programläggning, bokningar
mm och är sammansatt av representanter från de olika områdena samt Sara Söderberg som är kulturutvecklare.

Anna Segerhagen Lövdén område 1
Eleonore Nilsson Odén område 2
Erik Lundahl område 3
Elisabeth Cristianson område 3
Isabelle Girardon område 3
Magdalena Ronnby område 3
Sverker Meyer område 4
Erik Linge område 4
Ulrika Rosengren område 4
Thomas Dahl område 5
Lisbeth Nilsson område 6
Marielle Engdahl elevstödjare
Li Stenfeldt elevstödjare
Eva Hildeman bibliotekarie
Sara Söderberg kulturutvecklare Ystads kommun
Bodil Mårtensson Ystads riksteaterförening

Varmt välkommen!

Publicerad 2020-09-08, Uppdaterad 2022-08-17