Kulturnät

Kulturnäten är våra referensgrupper med uppgift att vara delaktiga i urvalet av program till kulturgarantin, hjälpa till att sprida informationen till kollegor och elever, följa med på utbudsdagar, utvärdera mm. Representanterna i dessa grupper är oerhört viktiga för kulturgarantiernas genomförande, struktur och innehåll så att det blir meningsfullt för elever och lärare. Det finns tre kulturnätsgrupper:

Kultur i Förskolan

Kultur i Skolan

Kultur på Gymnasiet

Är du intresserad av att vara med hör av dig till: karin.holmstrom@ystad.se

All pedagogisk konst är dålig konst – och all god konst är pedagogisk. Den goda konsten lär oss något, ger oss något, visar upp något för oss, lär oss se någonting.

(Lennart Hellsing)

Läs mer om kulturgarantin här.

Viktiga kulturdatum för Kulturnäten i Ystads kommun höst 2018 - vår 2019:

Här kommer info om utbudsdagar och fortbildningsdagar.  Vi vill gärna ha med elever till utbudsdagarna som kan vara med och tycka till kring de olika programmen. Hör av er till karin.holmstrom@ystad.se om ni vill anmäla er.

23 januari 2019, Kulturkvarteret, Kristianstad
Prova på musik som Skapande skola och förskola
En exklusiv Skapande-dag med exempel, samtal och workshoppar

Måndag 4 februari utbudsdag dans:
SALTO: https://skane.riksteatern.se/salto

Onsdag 6 mars 2019, Palladium Malmö Utbudsdag skola & förskola 2019
Regionalt subventionerade konserter för Skåne & Kronoberg höst 19 vår 20

Skånsk Teaterdag 14 mars 2019 i Helsingborg. Teatercentrum södra - fri teaterkonst och resurscentrum för scenkonst har en bra sida där man kan se massor av intressanta filmklipp och få tips och ideer: http://www.digitalutbudsdag.se/

13-15 mars 2019
Symposium på Centrum för barnkulturforskning i Stockholm

8-10 oktober 2019 Scenkonstdagar Hässleholm, Riksteatern Skåne

Tisdag 5 november Utbudsdag Skapande skola & förskola, Kulturkvarteret Kristianstad. Upplev och se: nya program för Skapande skola och förskola inför 2020 

Torsdag 14 november, Utvecklingscentrums årliga höstkonferens, Kulturkvarteret Kristianstad. Tema forskning! 

UNGA Musik i Syd:
https://webshop.musikisyd.se/

Till skillnad från skolboksvetandet släpper konsten fram det osäkra, ofärdiga, motsägelsefulla och mångtydiga i våra kunskaper. Konsten har plats för känslor och stämningar, det personliga och subjektiva, för konflikter och dilemman. Konsten berättar gärna konkret och sinnligt och visar i stället för att argumentera, frågar hellre än ger bestämda svar.

(Jan Thavenius, 2004)

 

 

Publicerad 2017-08-29, Uppdaterad 2019-03-15

Före och efter

Aktuella artiklar

Om estetiska lärprocesser: https://pedagog.malmo.se/2017/03/14/vad-ar-en-estetisk-larprocess/

Om bedömning i estetiska lärprocesser:https://pedagog.malmo.se/2018/11/09/varfor-en-kurs-om-bedomning-och-estetiska-larprocesser/ 

Sammanställning lgr-11-kultur-och-estetik

Från Skolverket:

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – upplevelser, känslor och stämningar

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – språk, lärande och identitet

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – digitala verktyg, lärande och kommunikation

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – demokrati, normer och värden

Att öppna nya världar - en handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola och skola. Klicka på bilden för att ladda ner den som pdf eller beställa som tryckt exemplar. 

Känna efter och tänka vidare med mittIRIS -  en digital guide som kan användas av både lärare och elever.


Du har sett en föreställning. Säkert tycker och tänker du redan något om den. Här får du fundera mer över varför du tycker och tänker så. Din tolkning är svaret på vad föreställningen handlar om – och din tolkning är alltid rätt! IRIS hjälper dig att fånga föreställningen, minnas detaljer och formulera din upplevelse. Klicka här för att komma direkt till IRIS!

Prata Scenkonst - en enkel metod för klassrummet. Om konst, strukturerade samtal och LGR11. Av Anna Berg för regionteater Väst. Klicka på bilden för att komma till pdf:

Prata Dans - inspiration till samtal om dans, klicka på bilden för att komma till pdf:

Clowner utan gränser - material för skolan, klicka på bilden: