Barn födda 2014: Tralla med Anders

Spelas på olika förskolor våren 2021

Musikpedagog ANDERS LARSSON är en av landets mest meriterade folksångare med fokus på lekfullhet och improvisation. Efter sin tid med folkmusikgrupper som Envisa, B.A.R.K och Svanevit är han en välkänd profil på den svenska folkmusikscenen. Tidigare har han undervisat på folkmusikutbildningen vid Malungs folkhögskola och är nu alltså även sångcoach för de små. Med Anders blir det sångverkstad som går ut på att var och en ska finna sin egen melodi. För att ha roligt i sång behöver barnen lära känna sig röst och sitt sångläge. Kan en 5 åring sjunga bas? Kan en 3 åring låta som en näktergal? Kan man sjunga både när man andas in och ut? Är musik ett måste i förskolan? Ja, ja och åter ja. Och all närvarande personal är välkomna att haka på förstås.

Föreställningens längd: ca 40 min

Antal barn/föreställning: 30

Filmtrailer: https://youtu.be/6FpYxkvKXII

Ladda ner Musik i Syds gratisapp MusikA och öva på röstuppvärmningar som finns under knappen STARTA före besöket. https://www.musikisyd.se/unga/om-musika/

Genom Rösträtt – sång på förskolan ska förskolor ges möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera till att sjunga mera i den dagliga förskoleverksamheten utifrån barnens egna tonarter och stämband.

Bakgrund: produktionen har inspirerats av och plockar upp innehåll och erfarenheter från projektet Rösträtt som genomfördes 2011–2014 i ett samarbete mellan Malmö Högskola, sedermera Malmö Universitet, och UNGiKÖR med stöd av Allmänna arvsfonden. Projektet mynnade bland annat ut i Musikprofilen som är en högskoleutbildning där förskollärare får utbildning i röst och sång i förhållande till förskolebarn.

Mer info: https://unga.musikisyd.se/produkt/rostratt-sang-pa-forskolan/#

Publicerad 2017-09-08, Uppdaterad 2020-12-03