Kulturkollen

Ungdomsfullmäktiges kulturnämndsgrupp skriver om sina kulturupplevelser

kulturnämnden UF

Välkommen till Kulturkollen! På den här sidan hittar du recensioner skrivna av olika ledamöter i Ungdomsfullmäktiges kulturnämndsgrupp. Vi går tillsammans eller på egen hand på olika kulturarrangemang i Ystad, och sedan skriver vi om våra upplevelser här.

Om du har lust att skriva en artikel eller undrar något om Kulturkollen hör av dig till Karin Holmström.

Publicerad 2020-12-06, Uppdaterad 2021-12-08