Kulturstipendiater genom tiderna

Här följer en förteckning över tidigare kulturstipendiater, från 2006 till idag.

2006 GMP Talents

2007 Marcus Rix

2008 Tobias Svensson

2009 Gustaf Brandt

2010 Sara Larsson

2011 Ossian Edlund

2012 Luchinda Wollin

2013 Battle of Bands – Hampus Larsson och Joakim Nilsson

2014 Sommarteatern

2015 Frida Green

2016 Lois Ivarsson

2017 Mathilda Imsirovic

Publicerad 2011-11-21, Uppdaterad 2018-09-19