Kulturstöd

Blanketter för kulturstöd

Kulturstödet syftar till att främja ett mångsidigt kulturliv i Ystads kommun av hög kvalitet samt att skapa kulturella mötesplatser. Kulturverksamhet för barn och ungdom prioriteras.

De bidrag som ideella kulturföreningar kan söka är årliga verksamhetsbidrag och arrangemangs- och projektbidrag.

Verksamhetsbidragen är avsedda för föreningar som ansöker om bidrag för årligen återkommande kulturverksamhet. Bidragen kan sökas en gång om året. Ansökan skall vara Kultur- och Utbildningsförvaltningen tillhanda senast den 1 september avseende kommande kalenderår.

Arrangemangs- och projektbidrag kan utgå till föreningar för att genomföra enstaka offentliga arrangemang som konserter, teaterföreställningar, föreläsningar, festivaler mm.

För ytterligare upplysningar om gällande bestämmelser se kulturstödsregler

Blankett Ansökan Kulturstöd årlig verksamhet

Rapport o utvärdering årlig verksamhet

Blankett Ansökan Kulturstöd Arrangemang o projekt

Rapport o utvärdering arrangemang_projekt

Eventuella frågor kring kulturstöd besvaras av Susann Roos, kulturutvecklare, tfn 0411-57 71 40 eller susann.roos@ystad.se

Registrera din förening i Kultur-och utbildningsförvaltningens föreningsregister