Corona-information

Ystads konstmuseum är öppet som vanligt för besök! Men de rådande omständigheterna gör att vi begränsar vår programverksamhet tills vidare. Besök vår hemsida för att hålla dig uppdaterad kring museets arrangemang.

Vi vidtager såklart alla rekommenderade försiktighetsåtgärder gällande hygienen i alla våra lokaler, och vid minsta tecken på sjukdom får våra medarbetare hålla sig hemma. Vi uppmanar dig som besökare att också stanna hemma om du känner av några symtom.

Vi arbetar nu med andra metoder än det fysiska mötet för att tillgängliggöra vår verksamhet. Ett sådant exempel är de filmer som vi kommer att producera inom kort genom vilka den som inte vill eller kan ta sig till museet kan ta del av våra aktuella utställningar och vår samling. Vi kommer också att filma det samtal som skulle ha ägt rum i nästa vecka mellan konstnären Ella Tillema, högaktuell med en stor utställning på museet, och vår intendent Julia Björnberg. Filmerna kommer att publiceras i konstmuseets olika kanaler.

Vi kommer också att starta en serie på sociala medier med fördjupningar från vår konstsamling. Varje onsdag och fredag framöver kommer vi att presentera ett enskilt verk eller ett konstnärskap hämtat från vår stora konstsamling, på Facebook och Instagram.

När det gäller öppethållande så följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är öppna för alla eventuella förändringar.

Vi på Ystads konstmuseum önskar dig välkommen trots de ovanliga omständigheterna.

 

ENGLISH VERSION

Ystad Art Museum is opened as usual for visitors! But the circumstances forces us to cancel some arrangements for the time being. Visit our website to keep up to date with our program.

We take all the recommended precautions regarding hygiene in all our premises, and at the slightest sign of illness our employees will stay at home. As a visitor, we encourage you to stay home too if you feel any symptoms.

We are working with methods other than the physical meeting to make the museum accessible. One such example is the films that we will be producing shortly, through which anyone who does not want or can go to the museum can take part in our current exhibitions and our collection. We will also film the conversation that would have taken place next week between the artist Ella Tillema and our curator Julia Björnberg. The films will be published in the various channels of the art museum.

We will also launch a series on social media with examples from our art collection. Every Wednesday and Friday we will present an artwork, or an artist, represented in our large art collection, on Facebook and Instagram.

When it comes to whether the museum will stay opened or not, we follow the national guidelines and are open to any changes.

We at the Ystad Art Museum welcome you during these unusual circumstances.

 

Publicerad 2020-03-20