Corona-information

Ändrade öppettider på Ystads konstmuseum!


På grund av de rådande omständigheterna så kommer Ystads konstmuseum att ha begränsade öppettider. Under april och maj månad kommer vi att ha öppet lördagar och söndagar kl. 12-16.


Vår programverksamhet är inställd tills vidare. Så fort någonting ändras kring våra verksamheter så kommer vi att kommunicera ut de nya omständigheterna.


Vi vidtager såklart alla rekommenderade försiktighetsåtgärder gällande hygienen i alla våra lokaler, och vid minsta tecken på sjukdom får våra medarbetare hålla sig hemma. Vi uppmanar dig som besökare att också stanna hemma om du känner av några symtom.


Vi arbetar nu med andra metoder än det fysiska mötet för att tillgängliggöra vår verksamhet. Ett sådant exempel är de filmer om konstmuseets aktuella utställningar som vi har publicerat på sociala medier. Där kan du också följa konstmuseets serie med utvalda verk och konstnärskap ur konstsamlingen som publiceras varje onsdag och fredag.


Vid frågor så är det bara att kontakta oss på konstmuseet@ystad.se eller via sociala medier.

Vi önskar dig välkommen trots de ovanliga omständigheterna.


ENGLISH VERSION
Due to the prevailing circumstances, Ystad Art Museum will have limited opening hours during the months of April och May. We will continue to be open Saturdays and Sundays at 12-16.


Our arrangements, like the guided tours, are suspended until further notice. As soon as something changes about our business, we will communicate the new circumstances.


We take all the recommended precautions regarding hygiene in all our premises, and at the slightest sign of illness our employees will stay at home. As a visitor, we encourage you to stay home too if you feel any symptoms.


We are working with methods other than the physical meeting to make the museums accessible. One such example is the films about the Art Museums current exhibitions which we have published on social media. There you can also follow a series of selected works and artists from the art collection which is published every Wednesday and Friday.


If you have questions please contact us via konstmuseet@ystad.se or on social media. 

We welcome you during these unusual circumstances.

 

Publicerad 2020-03-20, Uppdaterad 2020-10-12