Tidigare stipendiater

Stipendiater år 2016

Katarina Andersson

Katarina Andersson bygger upp sina målningar med ett flertal tunna skikt äggoljetempera. Målningarna är abstrakta och det finns aldrig en skarp skiljelinje mellan de behagligt komponerade färgfälten utan bara subtila övergångar och helheten kan beskrivas som poetiska upplevelser av tid, ljus och rymd.

Katarina Andersson f. 1960 är utbildad på Royal College of Art i London, bor och arbetar i Göteborg.

 

Jens Henricson

Hos Jens Henricsons är konceptet viktigt, hans installationer handlar ofta allmänmäskliga frågor och han tar gärna avstamp i någonting som han själv har upplevt. Med ett abstrakt bildspråk, symboliskt laddat material och med rummet som ram förvandlar han bilden av en verklighet till konst och öppnar upp för nya tolkningar och berättelser.

Jens Henricson f. 1979 utbildad vid Malmö Konsthögskola, bor och arbetar i Malmö.

 

År 2015

Mårten Nilsson och Charlotte von Poehl.

Publicerad 2016-05-02