Alison Gerber


Alison Gerber (1979)

Artists’ Work Classification, 2006

Häftad bok

Förvärvad till Ystads konstmuseums samling 2008

 

Under tre års tid arbetade Alison Gerber med att undersöka och dokumentera konstnärers arbete. Därefter skapade hon ett nytt sorts klassifikationssystem, baserat på standardiserade sociologiska forskningsmetoder. Med Artists' Work Classification presenteras detta system i en skrift med korta beskrivningar av varje identifierat arbetsmoment. Boken liknar en torr manual eller en handbok men har också en komisk dimension. Artists' Work Classification synliggör alla de dagliga aktiviteter som kommer med konstnärsyrket och lyfter frågor om hur stor betydelse arkivmetoder och klassifikationssystem har för vår förståelse, liksom hur värdering av konstnärligt arbete sker. En del av Gerbers projekt var att sända boken till 500 bibliotek för att införlivas i deras hyllor och kataloger.    

 

Alison Gerber arbetade tidigare som konstnär med en utbildning från University of Minnesota. Idag är Gerber universitetslektor i sociologi vid Lunds universitet. Som sociolog har hon fortsatt att utforska konstnärsrollen, exempelvis i The Work of Art – value in creative careers, där hon ägnar sig åt intersektionen mellan konst, värde och kärlek.

 

Julia Björnberg

 

Publicerad 2022-02-08, Uppdaterad 2022-02-11