Greta Sandberg


Greta Sandberg (1909-2004)

Komposition, u.å.

Applikation och broderi på textil

Förvärvsomständighet okänd

 

Komposition är ett av de många broderier med svart tråd mot vit botten som Greta Sandberg gjorde då hon var verksam i Ystad under 70-, 80- och 90-talen. Sandberg betraktade dem som broderade teckningar. I verket möts två tekniker med skilda traditioner. Broderiet härrör från brukskonsten, ofta med betoning på det konventionellt dekorativa och med noggrannhet som ideal. Teckningen däremot brukar betraktas som ett direkt och autentiskt konstnärligt medium. Komposition har teckningens linjer men bär samtidigt på den möda som det innebär att stygn för stygn brodera fram en berättelse.

Berättandet är centralt i Sandbergs arbete och hennes bildvärld är präglad av uppväxten i Freluga i Hälsingland under första delen av 1900-talet. Med influenser från folkkultur och bibliska berättelser förmedlar hennes särpräglade bilder det överväldigande i existensen, världens grymhet och människan i relation till Gud.

 

Greta Sandberg var självlärd som konstnär och hennes samlade produktion omfattar utöver broderi bland annat skulptur i trä, teckning, akvarell och andra textila tekniker. Sandberg var medlem i Octaviagruppen, ett nätverk av kvinnliga konstnärer som grundades i Ystad 1979 av Kerstin Lundberg Stenman (1926-2007).

 

Ellen Klintenberg

 

Publicerad 2022-02-08, Uppdaterad 2022-02-11