Gustav Rudberg


Gustav Rudberg (1915-2001)

Målning från medelhavet, 1953

Olja på duk

Förvärvad till Ystads konstmuseums samling 2003

 

Gustaf Rudberg målade det som fanns nära och vände då särskilt sitt staffli mot det som han uppfattade som vackert och stämningsfullt. Hans samlade produktion omfattar därför många motiv från Ven där han bodde och arbetade om somrarna men också från Ibiza, Mallorca och Madrid där han verkade tätt inpå spanska inbördeskrigets slut. Kompositionen i Målning från medelhavet från 1953 visar konstnärens försök att anpassa sig till en modern tidsanda där naturmåleriet ansågs vara förlegat, borgerligt och utan kritisk potential. Konstdiskursen i Sverige vid den här tiden dominerades av abstraktion och geometri. Det intellektuella samtalet kretsade kring staden och förnuftet, fokus låg på att utmana traditionella konventioner. Rudberg fortsatte trots detta med sitt friluftsmåleri och kom så att vara verksam i en tradition tillhörande den danska konstscenen. Målning från medelhavet bär dock också drag som utmärker konstnärens sätt att arbeta även med hans mer karaktäristiska kust- och landskapsmotiv – formmässig förenkling med ljuset i centrum och med ett lågmält, melankoliskt uttryck.

 

Gustaf Rudberg föddes 1915 i Stockholm men växte upp på Ven. På 1940-talet studerade han för Kraesten Iversen på Konstakademien i Köpenhamn och senare i Stockholm för Isaac Grünewald. På vinterhalvåret hade Rudberg sin bas i Stockholm där han bearbetade det arbete han utfört under sommaren genom ett kritiskt gallringsarbete. Under sina sista verksamma år förlorade han successivt synen men fortsatte att måla med hjälp av andras beskrivningar av omgivningen. Han assisterades av sin fru Ellen Rudberg. Målningarna från Rudbergs senare produktion präglas av större färgmättnad och starkare kontraster än hans tidigare måleri.

 

Ellen Klintenberg

Publicerad 2022-02-08, Uppdaterad 2022-02-11