Ingvild Hovland Kaldal


Ingvild Hovland Kaldal (1985)

Blod som skuggor i vatten, 2020

Häftad bok

Förvärvad till Ystads konstmuseums samling 2021

 

Hur kan konst representera det mänskliga psyket och vårt undermedvetna? Blod som skuggor i vatten innehåller 72 av de 150 teckningar Ingvild Hovland Kaldal gjorde under de två månader som hon behandlades för en förlossningspsykos. De är tecknade med kol, främst på papper men även på det som fanns till hands på sjukhuset såsom regionens handdukar. Bilderna möjliggör ett motivmässigt möte mellan geometrisk abstraktion och djurfigurer såsom hundar och hästar. En del teckningar påminner om den av surrealisterna högt skattade ”automatiska teckningen” där idén var att konstnärens undermedvetna skulle överföras direkt till papper. Verket kan liknas vid en journal bortom tiden och befinner sig i gränslandet mellan det drömda, föreställda och upplevda.

Hovland Kaldal skriver i en text om boken på sin hemsida: ”På avdelningen finns tavlor gjorda av blommiga tyger. Nederst i de högra hörnen på tavlorna hade någon med skakig handstil skrivit dit titlar med en blyertspenna. Jag var övertygad om att det var jag som skrivit titlarna. Det kanske kan jämföras med hur jag, även om jag inte minns att jag gjorde alla teckningar, är övertygad om att det är mina bilder.”


Ingvild Hovland Kaldal föddes i Trondheim. Hon är utbildad vid Akademien Valand i Göteborg och Konsthögskolan i Malmö, där hon tog sin magisterexamen 2015.

 


Julia Björnberg

 

Publicerad 2022-02-08, Uppdaterad 2022-02-11