Marie Andersson


Marie Andersson (1962)

Ett konstmuseums undermedvetna, 2014

Fotocollage

Förvärvad till Ystads konstmuseums samling 2014

 

Ett konstmuseums undermedvetna skapades specifikt för Marie Anderssons utställning på Ystads konstmuseum 2014. Med sin polaroidkamera har konstnären dokumenterat detaljer på museets vind. De suggestiva bilderna föreställer spår av den verksamhet som inte visas för publik. Verkets redovisande uttryck ger känslan av att vara ett slags underlag för utredning.

Anderssons konstnärliga praktik kretsar kring fotografi, minne och tid. Med kameran undersöker hon det osäkra och fragmenterade i minnena av våra upplevelser. Men Ett konstmuseums undermedvetna ingår även i en tradition inom konsten som riktar uppmärksamheten mot den kontext i vilken den visas, vanligen konstmuseet och dess urvalsprinciper eller presentationsformer. Denna tradition omfattar många olika konstnärliga tillvägagångssätt och inriktningar som brukar samlas inom begreppet ”institutionell kritik”. Museet som en plats för bevarande av materiella och immateriella minnen är också utgångspunkten i Anderssons En icke permanent samling, en serie polaroidfoton av föremål på de medicinhistoriska museerna i Paris och Köpenhamn.

 

Marie Andersson bor och är verksam i Malmö. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och Grafikskolan Forum.

 

Ellen Klintenberg

 

Publicerad 2022-02-08, Uppdaterad 2022-02-11