Ingrid Furre

Ingrid Furre f. 1983

Sovande lärare (2021)

Granit

Ägs av Ystads kommun

Foto: Ingrid Furre

 

Diskret men samtidigt insisterande utgör Sovande lärare en del av stadsbilden i centrala Ystad. Verket består av en grupp skulpturala objekt i vångagranit som har placerats bland gatstenar, i busskurer och vid cykelställ längs Surbrunnsvägen. Framöver kommer konstverket att växa och ta plats även på Disponentgatan och Industrigatan. Likt tecken, emojis eller gestalter håller de människor på väg till eller från något sällskap. Verket gör anspråk på att binda samman rum, platser och tankar. Sovande lärare balanserar mellan abstraktion och betraktarens egna föreställningar och önskningar.

Ingrid Furre (1983) är konstnär och poet. Hennes litterära och skulpturala processer handlar ofta om sociala relationer mellan människor, om hur vi kommunicerar med varandra och de rum vi befinner oss i, på ett underfundigt och mångbottnat sätt som växer fram över tid. Med Sovande lärare visar Furre på en stor materialförståelse och känsla för form och rytm som går i dialog med stadens fysiska strukturer och arkitektoniska gestaltningar.

Ystads kommun tillämpar 1%-regeln. Den innebär att 1% av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. Konstverket Sovande lärare av Ingrid Furre är skapat speciellt för platsen i samband med att gatorna Surbrunnsvägen, Disponentgatan och Industrigatan byggs om.

 

I appen Ystad skulpturpark finns information om alla offentliga konstverk i Ystad

 

Foto: Ingrid Furre

 

Publicerad 2023-11-23, Uppdaterad 2024-06-18