Eve Eriksson

 

Eve Eriksson (1910-1992)

Lagan, 1974

Olja på duk

Förvärvad till Ystads konstmuseums samling 1975

_MG_2588

Motiv från Mallorca, 1962

Olja på duk

Förvärvad till Ystads konstmuseums samling 1963

_MG_2586

 

För Eve Eriksson var det viktigt att bilden inte skulle föreställa eller representera någonting annat än sig själv. Här finns en stark tro på målningens egen avgränsade verklighet som utgörs av färg och form på en yta. "Man måste måla så fort och så besvärligt att tankarna inte vill och kan följa med" berättade Eriksson för sin vän, författaren och bibliotekarien Bo Gentili under en intervju. 

 

Eve Eriksson föddes i Löderup och studerade konst i Lund, Köpenhamn, Stockholm och Paris. Eriksson gjorde också flertalet studieresor till Frankrike och Spanien, däribland Mallorca.

 

ENGLISH VERSION

Eve Eriksson (1910–92)

Lagan, 1974

Oil on canvas

Acquired for Ystad Art Museum’s collection in 1975

Scene from Mallorca, 1962

Oil on canvas

Acquired for Ystad Art Museum’s collection in 1963

 

It was important to Eve Eriksson that his pictures were not meant to represent anything other than themselves. He believed strongly in the painting’s own delimited reality constituted by colours and shapes on a surface. “You have to paint so fast and so hard that your thoughts can’t keep up, and don’t want to,” Eriksson told his friend, the author and librarian Bo Gentili, in an interview. 

 

Eriksson was born in Löderup and studied art in Lund, Copenhagen, Stockholm and Paris. He also made several study tours in France and Spain, including Mallorca.

 

Text: Julia Björnberg

 

Publicerad 2022-02-08, Uppdaterad 2022-11-23