Kristina Matousch


Kristina Matousch (1974)

Meatballs, 2019

Brons

Förvärvad till Ystads konstmuseums samling 2020

Matousch3

I det subtila verket Meatballs förenas två drag i Kristina Matouschs konstnärskap, metallen och humorn. Ofta använder sig Matousch av en rå humor som i The Golden Shower, ett verk som refererar till en väldigt specifik sexuell preferens men som bara är, just det, ett gyllene duschmunstycke. Eller som i de bajskorvsformade glassarna i Me and yours som såldes till besökare på Wanås Skulpturpark en sommar. Matousch arbetar i en rad olika material och uttryck men är välkänd för sin exakta och industriella version av abstrakt konst. Hon arbetar då gärna i stål eller andra metaller, och ofta har verken en utgångspunkt i faktiska och vardagliga objekt.

Verket Meatballs har sitt ursprung i ett performance där besökare fick titta genom två hål i en vägg. På andra sidan väggen såg de köttbullar som tillagades i en stekpanna. När köttbullarna var färdiga trycktes de ut genom de båda hålen, vars form associerade både till själva bullarna men också till betraktarens ögon. Verket med samma titel som Ystads konstmuseum äger tillkom något senare och består av två köttbullar gjutna i brons. Här uppstår också en absurd humor då den vardagliga matvaran förevigas i ett material som vi genom konsthistorien associerar med eviga och eleganta skulpturer och byster.

 

Kristina Matousch är född i Kalmar och utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon bor och är verksam i Långasand and Malmö.

 

ENGLISH VERSION

Kristina Matousch (b. 1974)

Meatballs, 2019

Bronze

Acquired for Ystad Art Museum’s collection in 2020

 

The subtle work Meatballs brings together two characteristics that are common in Kristina Matousch’s work: metal and humour. She often uses raw humour, as in The Golden Shower, which references a very specific sexual proclivity but is actually nothing more than a gilded showerhead. Or as in the faeces-shaped ice creams sold to visitors of Wanås Sculpture Park one summer in Me and Yours. Matousch works with a number of different materials and styles but is well known for her precise, industrial version of abstract art. She frequently works in steel or other metals, and often the works are based on actual everyday objects.

Meatballs began as a performance in which visitors were invited to peek through two holes in a wall. What they saw was meatballs being cooked in a frying pan. When the meatballs were ready, they were pressed out through the two holes, whose shapes associated to the meatballs but also to the eyes of the viewer. The work of the same title owned by Ystad Art Museum is two meatballs cast in bronze that were created somewhat later. There is an absurdist humour in immortalising an everyday food item in a material that throughout art history has been associated with eternal and elegant sculptures and busts.

 

Kristina Matousch was born in Kalmar and educated at the Royal Institute of Art in Stockholm. She now lives and works in Långasand and Malmö.

 

Text: Isac Nordgren Jonasson

Foto/Photo: Benjamin Rembson

Publicerad 2022-02-08, Uppdaterad 2022-11-23