3+3

17 oktober - 17 november

Room Five 2:a vån

3+3 Andrea Hildebrandt (DE), Aleksandra Kucharska (SV), Gytis Skudzinkas (LT)

Tre unga lovande konstnärer från tre länder visas tillsammans, de har haft ateljéstipendium under en månad i Ahrenshoop i Tyskland eller i Skåne. 3+3 är ett återkommande samarbete mellan institutioner i Tyskland, Litauen och Sverige.

Aleksandra Kucharska arbetar med teckning, skulptur, installation och animation. Hon utforskar minnen och upplevelser från förr, vilka i mötet med tankar och känslor i nuet bildar ett sammanhang. Det handlar om allmänmäskliga existentiella frågor men hennes gestaltning är ofta påtagligt personlig. Aleksandra letar i sin egen minnesbank och använder gärna sig själv som modell för sina skulpturer. Det finns alltid en berättelse, en poesi i hennes verk. Och där finns en känslomässig stämning, en längtan och saknad, men det blir aldrig någon romantisk nostalgi. Aleksandra är född 1981 och bor och arbetar i Malmö.

Gytis Skudžinskas använder olika former av uttryck så som fotografi, installation, grafisk design och ljud. Han definierar sina kreativa arbetsprocesser som en form av forskning, inom vilken konstnären blir till en medlare som avslöjar nya aspekter av vår omgivning. Gytis pågående projekt "Traces", som startades 1999, är nästan ett komplett förverkligande av situationisternas psykosociala geografiska stadskartor. Det är en utopisk fiktion, nästan en manifestliknande inbjudan till att ompröva förståelsen/tolkningen/planeringen av stadsrummet. Gytis är född 1975 och bor och arbetar i Palanga/Kleipeda, Litauen.

Andrea Hildebrandt skapar, i sitt målade landskap, naturområden som befinner sig utanför den konkreta verkligheten. Hennes måleri är ofta känsligt, poetiskt och uttrycksfullt. Därmed formger hon ett inre landskap som har karaktären av arkaiska platser. Färg och komposition framkallar associationer till östasiatisk konst. Människor och djur levandegör kompositionen som vore det slumpmässigt. De framstår nästan som främlingar i en outtalad gemenskap. Reducerade till färgstarka tecken, har de svårt att hitta vägen mot vegetationen i en annan tid. Andrea är född 1981 och bor och arbetar i Berlin.

Ellen Sunesson

Publicerad 2009-10-15, Uppdaterad 2014-09-01